Søk
image

Vilkår og betingelser

 

Introduksjon

Disse vilkårene regulerer din bruk av dette nettstedet; ved å bruke dette nettstedet godtar du disse vilkårene og betingelsene i sin helhet. Hvis du er uenig med disse vilkårene eller noen del av disse vilkårene, må du ikke bruke dette nettstedet. 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å bruke dette nettstedet og godta disse vilkårene og betingelsene, godtar du at itBergen.no bruker cookies i samsvar med vilkårene i itBergen.no sin personvernpolicy.

 

Lisens til å bruke nettstedet

Med mindre annet er oppgitt, eier itBergen.no og dets lisensgivere immaterielle rettigheter på nettstedet og materiale på nettstedet. Med forbehold om lisensen nedenfor er alle disse immaterielle rettighetene forbeholdt.

Du kan se, laste ned kun for hurtigbufring og skrive ut sider fra nettstedet for din egen personlige bruk, underlagt begrensningene angitt nedenfor og andre steder i disse vilkårene.  

Du må ikke:

 • publisere materiale fra dette nettstedet (inkludert publisering på et annet nettsted);
 • selge, leie eller underlisensiere materiale fra nettstedet;
 • vise alt materiale fra nettstedet offentlig;
 • reprodusere, duplisere, kopiere eller på annen måte utnytte materiale på dette nettstedet for et kommersielt formål

 

Akseptabel bruk

Du må ikke bruke dette nettstedet på noen måte som forårsaker eller kan forårsake skade på nettstedet eller svekkelse av tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til nettstedet; eller på noen måte som er ulovlig, ulovlig, bedragersk eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, falske eller skadelige formål eller aktiviteter.

Du må ikke bruke dette nettstedet til å kopiere, lagre, hoste, overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere noe materiale som består av (eller er knyttet til) spionprogramvare, datavirus, trojansk hest, orm, tastetrykklogger, rootkit eller annet skadelig dataprogramvare.

Du må ikke utføre noen systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter (inkludert begrensing av skraping, datautvinning, datautvinning og datainnhøsting) på eller i forhold til dette nettstedet uten   uttrykkelig skriftlig samtykke fra itBergen.no

Du må ikke bruke dette nettstedet til å overføre eller sende uønsket kommersiell kommunikasjon.

Du må ikke bruke dette nettstedet til noen formål relatert til markedsføring uten   uttrykkelig skriftlig samtykke fra itBergen.no.

 

Begrenset tilgang

Hvis itBergen.no gir deg bruker-ID og passord for å gi deg tilgang til begrensede områder på dette nettstedet eller annet innhold eller tjenester, må du sørge for at bruker-ID og passord holdes konfidensielle.  

itBergen.no kan deaktivere bruker-ID og passord i itBergen.no etter eget skjønn uten varsel eller forklaring.

 

Brukerinnhold

I disse vilkårene betyr «ditt brukerinnhold» materiale (inkludert begrensningstekst, bilder, lydmateriale, videomateriale og audiovisuelt materiale) som du sender til dette nettstedet, uansett formål.

Du gir itBergen.no en verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere brukerinnholdet ditt i eksisterende eller fremtidig media. Du gir også itBergen.no rett til å underlisensiere disse rettighetene, og retten til å reise søksmål om brudd på disse rettighetene.

Brukerinnholdet ditt må ikke være ulovlig eller ulovlig, må ikke krenke noen tredjeparts juridiske rettigheter, og må ikke være i stand til å gi opphav til rettslige skritt mot deg eller itBergen.no eller en tredjepart (i hvert tilfelle i henhold til gjeldende lov) .  

Du må ikke sende inn noe brukerinnhold til nettstedet som er eller noen gang har vært gjenstand for noen truet eller faktisk rettssak eller annen lignende klage.

itBergen.no forbeholder seg retten til å redigere eller fjerne alt materiale som sendes til dette nettstedet, eller lagres på itBergen.no sine servere, eller hostes eller publiseres på dette nettstedet.

 

Ingen garantier

Dette nettstedet leveres «som det er» uten uttrykkelige eller underforståtte garantier eller garantier. itBergen.no gir ingen garantier i forhold til dette nettstedet eller informasjonen og materialet som er gitt på dette nettstedet.  

Uten å påvirke allmenheten i foregående avsnitt,   garanterer itBergen.no ikke at:

 • dette nettstedet vil være konstant tilgjengelig, eller i det hele tatt tilgjengelig; eller
 • informasjonen på dette nettstedet er fullstendig, sann, nøyaktig eller ikke villedende.

Ingenting på dette nettstedet utgjør, eller er ment å utgjøre, råd av noe slag.

 

Ansvarsbegrensninger

itBergen.no er ikke ansvarlig overfor deg (enten i henhold til lov om kontakt, erstatningsrett eller annet) i forhold til innholdet i, eller bruk av, eller på annen måte i forbindelse med dette nettstedet:

 • for ethvert indirekte, spesielt eller følgetap; eller
 • for forretningstap, tap av inntekt, inntekt, fortjeneste eller forventede besparelser, tap av kontrakter eller forretningsforhold, tap av omdømme eller goodwill, eller tap eller korrupsjon av informasjon eller data.

 

 

 

Disse ansvarsbegrensningene gjelder selv om itBergen.no uttrykkelig har blitt informert om det potensielle tapet.

 

Unntak

Ingenting i dette nettstedet ansvarsfraskrivelse vil ekskludere eller begrense garantier som er underforstått ved lov om at det ville være ulovlig å ekskludere eller begrense; og ingenting på dette nettstedet ansvarsfraskrivelse vil ekskludere eller begrense itBergen.no sitt ansvar for:

 • død eller personskade forårsaket av itBergen.no‘s uaktsomhet;
 • svindel eller falske fremstillinger fra itBergen.noeller
 • saken som det ville være ulovlig eller ulovlig for itBergen.no å ekskludere eller begrense, eller å forsøke eller påstå å ekskludere eller begrense sitt ansvar. 

 

Rimelighet

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at utelukkelsene og ansvarsbegrensningene som er angitt i denne ansvarsfraskrivelsen, er rimelige.  

Hvis du ikke synes de er rimelige, må du ikke bruke dette nettstedet.

 

Andre fester

Du aksepterer at itBergen.no, som et begrenset ansvar, har en interesse i å begrense det personlige ansvaret for dets ansatte og ansatte. Du samtykker i at du ikke vil komme med noe krav personlig mot itBergen.no sin ledelse eller ansatte i forhold til tap du lider i forbindelse med nettstedet.

Uten å berøre foregående avsnitt samtykker du i at begrensningene for garantier og erstatningsansvar som er angitt i denne ansvarsfraskrivelsen, vil beskytte itBergen.no sine ledelse, ansatte, agenter, datterselskaper, etterfølgere, oppdrag og underleverandører så vel som itBergen.no

 

Uhåndterbare bestemmelser

Hvis en bestemmelse på dette nettstedet ansvarsfraskrivelse er, eller blir funnet å være håndhevbar i henhold til gjeldende lov, vil det ikke påvirke håndhevelsen av de andre bestemmelsene i denne ansvarsfraskrivelsen.

 

Skadesløsholdelse

Du skadesløs gjør itBergen.no  og forplikter seg til å holde itBergen.no  skadesløs mot tap, skader, kostnader, forpliktelser og utgifter (inkludert begrensning av juridiske utgifter og eventuelle beløp som det itBergen.no betaler   til en tredjepart i avgjørelse av et krav eller tvist om råd fra  itBergen.no er juridiske rådgivere) pådratt eller lidd av itBergen.no som  oppstår på grunn av brudd fra deg på noen bestemmelse i disse vilkårene.

 

Brudd på disse vilkårene

Uten at det berører itBergen.no sine andre rettigheter under disse vilkårene, hvis du bryter disse vilkårene på noen måte, kan itBergen.no ta slike tiltak som itBergen.no anser hensiktsmessig for å håndtere bruddet, inkludert å suspendere din tilgang til nettstedet, som forbyr deg å få tilgang til nettstedet, blokkerer datamaskiner som bruker IP-adressen din fra å få tilgang til nettstedet, kontakter internettleverandøren din for å be om at de blokkerer din tilgang til nettstedet og / eller anlegger rettssaker mot deg.

 

Variasjon

itBergen.no kan revidere disse vilkårene fra tid til annen. Reviderte vilkår og betingelser vil gjelde for bruk av dette nettstedet fra datoen for publiseringen av de reviderte vilkårene på dette nettstedet. Vennligst sjekk denne siden regelmessig for å sikre at du er kjent med den nåværende versjonen.

 

Oppdrag

itBergen.no kan overføre, underleverandere eller på annen måte håndtere itBergen.no sine rettigheter og / eller forpliktelser under disse vilkårene uten å varsle deg eller få ditt samtykke.

Du kan ikke overføre, underleverandere eller på annen måte håndtere dine rettigheter og / eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene.  

 

Separasjonsevne

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene bestemmes av en domstol eller annen kompetent myndighet som ulovlig og / eller ikke kan håndheves, vil de andre bestemmelsene fortsette å gjelde. Hvis en ulovlig og / eller ikke-håndhevbar bestemmelse vil være lovlig eller håndhevbar hvis en del av den ble slettet, vil den delen bli ansett å være slettet, og resten av bestemmelsen vil fortsette å gjelde. 

 

Hele avtalen

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og itBergen.no i forhold til din bruk av dette nettstedet, og erstatter alle tidligere avtaler med hensyn til din bruk av dette nettstedet.

 

Lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene vil bli styrt av og tolkes i samsvar med norsk lov, og eventuelle tvister knyttet til disse vilkårene og betingelsene vil være underlagt [ikke-] eksklusiv jurisdiksjon for domstolene i norsk rettsvitenskap.

itBergen.no