Hjem Weblinker Om Oss

itBergen.no™
[ Hovedside | Legg til link | Nye | Populær | Høyeste karakter | Tilfeldig ]

Kategori: Hovedside/Offentlig/ Stat


Sorter linkene etter: Tittel (A\D) Dato (A\D) Karakter (A\D) Popularitet (A\D)
Webstedene sorteres nå etter: Tittel (Fra A til Å)


 Arkivmateriale fra okkupasjonstiden av Norge under 2. verdenskrig. 
Beskrivelse: Nettsted med arkivmateriale fra okkupasjonstiden av Norge under 2. verdenskrig.
  Lagt til: 07-May-2005
  Treff: 1491
Gi karakter til dette webstedet

 Brønnøysundregistrene 
Beskrivelse: Brønnøysundregistrene Klikk for mer info ! er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og samfunnet generelt.
  Lagt til: 11-Nov-2003
  Treff: 1629
Gi karakter til dette webstedet

 Den Norske Stats Husbank - Husbanken 
Beskrivelse: Regionkontor Bergen er Husbanken sitt Vestlandskontor. Vi har ein stab på 58 medarbeidarar som står til teneste på alle Husbanken sine arbeidsområde. Besøksadresse: Østre Muralmenning Postadresse: Postboks 7650, 5020 Bergen E-postadresse: firmapost.bergen@husbanken.no Ekspedisjonstid: 15. september - 14. mai: kl. 8.00 - 16.00 15. mai - 14. september: kl. 8.00 - 15.00 Telefonnr.: 55 30 66 00 Telefaksnr.: 55 23 07 37
  Lagt til: 04-Oct-2004
  Treff: 2087
Gi karakter til dette webstedet

 Det Norske Kongehus 
Beskrivelse: Det Norske Kongehus Klikk for mer info ! - Les mer om Monarkiet i Norge, Kongefamilien og Det Kongelig Slott.
  Lagt til: 11-Nov-2003
  Treff: 1641
Gi karakter til dette webstedet

 Fiskeridirektoratet 
Beskrivelse: Fiskeridirektoratet er myndighetenes fremste rådgivende og utøvende organ innen fiskeriforvaltningen i Norge. Direktoratets hovedoppgave er planmessig å arbeide for at norsk fisker- og havbruksinæring fremmes og utvikles til beste for dem som arbeider i næringen og slik at fiskeressursene på lang sikt gir et optimalt utbytte. Direktoratet er Fiskeridepartementets fremste rådgivende og utøvende organ i fiskeri-, havbruks- og havmiljøspørsmål. Som fagorgan har direktoratet fått delegert en lang rekke forvaltningsoppgaver.
  Lagt til: 04-Oct-2004
  Treff: 1498
Gi karakter til dette webstedet

 Havforskningsinstituttet 
Beskrivelse: Havforskningsinstituttet Klikk for mer info ! er den største forskningsinstitusjonen innenfor ressursforvaltning, havmiljø og havbruk i Norge. Med mer enn 500 ansatte er instituttet også blant de største i verden på dette området og internasjonalt ledende på en rekke forskningsfelt. Havforskningsinstituttet er underlagt Fiskeridepartementet.
  Lagt til: 11-Nov-2003
  Treff: 2406
Gi karakter til dette webstedet

 Helse-Miljø-Sikkerhet 
Beskrivelse: HMS har laget egen database for sine tjenester.
  Lagt til: 11-Nov-2003
  Treff: 1746
Gi karakter til dette webstedet

 Kulturnett Noreg 
Beskrivelse: Kulturnett Noreg Klikk for mer info ! er den offisielle inngangsdøra til norsk kultur på nettet og er Kultur- og kyrkjedepartementet si Internett - satsning.Oppgåva er å bidra til oppfylling av den statlege kulturpolitikken. På webben til Kulturnett finner du øverst linker til : Arkivnett, Biblioteknett og Kunstnett.
  Lagt til: 11-Nov-2003
  Treff: 1541
Gi karakter til dette webstedet

 Kystverket 
Beskrivelse: Det norske fastlandet har en kystlinje på ca. 83.000 km, inkludert øyer. Svalbard har ytterligere 9.000 km strandlinje. Dette tilsvarer mer enn to ganger omkretsen rundt ekvator. Storparten av befolkningen i landet vårt bor og arbeider langs kysten. Det er ca. 400.000 fritidsbåter og et stort antall hytter langs kysten.
  Lagt til: 14-Jan-2007
  Treff: 1627
Gi karakter til dette webstedet

 Norge no 
Beskrivelse: Regjeringen. og Kommunenes Sentralforbund har besluttet at det skal etableres en felles inngang til all offentlig informasjon på Internett. Tjenesten har fått navnet norge.no. Tjenesten skal bidra til at forvaltningen framstår som helhetlig.
  Lagt til: 11-Nov-2003
  Treff: 1416
Gi karakter til dette webstedetVelg side: 1 2   [ Neste side >> ]
Teknisk ansvarlig: Gorm Næss
itBergen.no er ikke ansvarlig for eventuelle feil/mangler på tilbud eller produkter fra firma som er linket fra itBergen.no sin portal.
Copyright itBergen.no 2020
Web site engine's code is Copyright © 2003
Sidegenerering: 0.100 Sekunder